zobacz film o duradeck tel. (+48) 698 616 848 | biuro@eventdeck.pl

Pobierz instrukcję instalacji

Przygotowanie Podłoża

Niewielkie lub żądne przygotowanie podłoża jest wymagane przed położeniem mat DuraDeck, podłoże powinno być stosunkowo płaskie pozbawione skał czy kamieni oraz ostrych wystających przedmiotów. Maty DuraDeck mogą być używane na błocie, żwirze, piachu czy innym podłożu jednaj w przypadku podłoża o małej gęstości wytrzymałość na utrzymanie ciężaru może się zmniejszyć, zaleca się użycie materiałów geotekstylnych w celu podniesienia wytrzymałości na nacisk. DuraDeck nie jest kładką czy rodzajem mostu i nie może być stosowany, jako pokrycie dużych dziur czy otworów, rowów, wyłomów.

Przygotowanie Materiału

Jest zalecane, aby palety z matami DuraDeck umieszczać jak najbliżej miejsca docelowej produkcji, aby zminimalizować odległość do przenoszenia mat w rękach.

Istnieje możliwość transportu za pomocą wózków widłowych, rozmieszczanie mat odbywa się w taki sposób, że wózek zdejmując poszczególne maty za jednym razem przenosi je na początek budowanej drogi, poruszając się równocześnie po drodze uprzednio przywiezionej.

Instalowanie za pomocą systemu Single* DuraLink

Ułóż matę płasko na podłożu. Wprowadź krótki koniec elementu łączącego z góry w każdy narożny otwór łączący maty. Następnie wsuń element łączący płasko pod matę.

Dołączaną matę przesuwaj pionowo tak, aby element łączący wsunął się do otworu maty dołączanej, następnie połóż matę dołączaną płasko na ziemi taka by krawędzie obydwu mat się stykały.

Masz juz spięte obie maty za pomocą systemu łączącego DuraLinks, ( w ten sposób możesz nie tylko łączyć maty na długość, ale także równolegle obok siebie)

Powtarzaj kroki, aby tworzyć żądaną długość.

Instalowanie za pomocą systemu Double** DuraLink

Ułóż dwie maty obok siebie płasko na podłożu. Wprowadź dwa ramienia łącznika

Double** DuraLink - krótki koniec elementu łączącego z góry w każdy narożny otwór łączący obu mat. Następnie wsuń element łączący płasko pod matę.

Dołączaną matę przesuwaj pionowo tak, aby element łączący wsunął się do otworu maty dołączanej, następnie połóż matę dołączaną płasko na ziemi taka by krawędzie obydwu mat się stykały. Masz juz spięte obie maty za pomocą systemu łączącego Double DuraLinks w środkowej i końcowej części maty

Powtarzaj kok drugi, aby tworzyć żądaną długość.

* Złączki Single Links łączą dwie maty jedna za dugą lub obok siebie.
** Złączki Double Links łączą cztery maty w każdym rogu maty.

Demontaż Paneli DuraDeck

Aby zdemontować płyty DuraDeck za pomocą elementów łączących DuraLinks, wystarczy unieść jedną stronę maty DuraDeck, rozłączyć złączki DuraLink i rozsuń maty względem siebie.. Usuń złączkę DuraLink z drugiej maty. Powtarzaj czynnośc do całkowitego demontażu mat.

Transport i Przechowywanie, Użytkowanie

Maty zabezpieczające powierzchnie i ułatwiające trakcję DuraDeck wymagają nie wielkiej obsługi w przypadku przygotowania do transportu. Zalecane jest wyczyszczenie mat przy pomocy szczotki, wody pod ciśnieniem oraz zastosowanie tradycyjnych środków czyszczących. Poszczególne panele mogą być układane Na palecie (zalecane ok.25 mat na paletę), powinny być spięte i transportowane na samochód ciężarowy za pomocą wózka widłowego Mogą być przechowywane wewnątrz budynków magazynowych jak i pozostawać na zewnątrz, mogą być piętnowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

Dziękujemy za wybranie mat DuraDeck do budowy tymczasowych dróg i systemów podłogowych.